Tarphagevej-Gudenåvej

Tarphagevej / Gudenåvej-Stenhuggervej

Tarphagevej / Gudenåvej-Stenhuggervej

Rundkørslen er firebenet, hvor den vestlige del af midterøen er udformet med mulighed for passage igennem for store vindmølletransporter på Tarp Hovedvej. Der er cyklistforbud på Tarphagevej, og cyklister i nord/sydgående retning anvender i stedet stien i eget tracé umiddelbart vest for Tarphagevej.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 10 uheld i rundkørslen de seneste 10 år, heraf syv med cykel eller knallert 30. Uheldene er koncentreret omkring det sydlige og nordlige ben på Tarphagevej.

Cyklistforbuddet på Tarphagevej kan gøre, at trafikanter på Tarphagevej ikke er opmærksomme på at der er cyklister og knallerter i rundkørslen.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af rundkørslen bestående af:

  • Etablering af tilbagetrukne cykelstier i øst/vest gående retning.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld på ca. 50 % og antal personskader på ca. 65 %. De tilbagetrukne cykelstier medfører en lettere forringet fremkommelighed for cyklisterne som følge af omvejskørsel og ubetinget vigepligt.

Anlægsøkonomi

0,65 mio. kr.