Vedels Anlæg

Vedels Anlæg

I mere end 139 år har Vedels Anlæg fungeret som en grøn oase i Ribe. Det skal området blive ved med i mange år fremover, og derfor renoveres og fornyes store dele af Vedels Anlæg i disse år for at anlægget kan genopstå som et af Ribes smukkeste anlæg. Det sker etapevis og med respekt for områdets historik og identitet og i medspil med naturen.

Igennem de seneste år har Esbjerg Kommune renoveret og fornyet store dele af Vedels Anlæg. Det ses bl.a. på stierne, beplantningen og en ny stor oval grusplads omkring busten af historikeren Anders Sørensen Vedel, som har lagt navn til anlægget. Han boede i Ribe fra 1582 til sin død i 1616.

Gruspladsen er omkranset af en stor bøgehæk, der omslutter opholdsrummet. Idéen til hækken er inspireret af havearkitekt C. Th. Sørensens store anlæg i Birk ved Herning: De Geometriske Haver. Stedet har vundet stor anerkendelsen og blev i 2014 fredet som en af de første haver.

Venter på hækken
Indgangen til Vedels Anlæg fra rundkørslen vil med tiden danne en 4-5 meter høj bøgeportal ind i anlægget. Bøgehækken i den modsatte ende med udsigten over åen vil derimod være 80 cm høj. Dette betyder foruden at få en afskærmet og markant plads, vil Vedels Anlæg nu også få en egentlig hovedindgangen.

Skitse over den nye hæk i Vedels Anlæg

Hækken er endnu ikke vokset op til den ønskede højde, og imens den vokser til, kan den se ud som om, at den mangler at blive trimmet. Man kan dog begynde at fornemme formen, som langsomt træder frem.

Invitation til ophold
På pladsen er opstillet flere borde-bænke sæt, hvor byens indbyggere og gæster kan sidde og nyde udsigten og de mange blomster i de nye bede på pladsen.

Hovedtanken er at skabe et grønt rum, hvor man har lyst til at være i længere tid. Dette rum skal også være en visuel oplevelse og det indtryk vil den skulpturelle bøgehæk også bidrage til på sigt.

Vedels anlæg
Buste af Anders Sørensen Vedel