Cykelsti langs Guldagervej

Kort over sti langs Gulldagervej

Ny dobbeltrettet cykelsti mellem Hjerting og Guldager

skolevej og forbindelse mellem byer, natur og rekreative faciliteter

Nu anlægger vi den nye cykelsti langs Guldagervej mellem Sdr. Tobølvej og Guldager. Stien bliver dobbeltrettet og forløber overvejende bagved grøften i sydsiden af vejen. Projektet udføres i perioden marts til juni 2018.

De første arbejder er rydning af bevoksning langs tracéet og flytning af bløde kabler og ledninger i marts. Derefter sker udgravning og opfyldning til den ny sti med start fra Guldager og afslutning ved Sdr. Tobølvej.

Under arbejdet vil der være en vis trafikregulering, men vejen bliver ikke spærret. Vis venligst hensyn, når du kører den vej.

Vej og Park ser frem til at cykelstien tages i brug som skolevej og som forbindelse mellem byerne, det åbne land og de rekreative tilbud i området.