Grænsestien

Grænsestien

Grænsestien

Natur og kulturhistorie skal gå op i en højere enhed langs den kommende 48 km lange nye stirute, Grænsestien, som åbner i juni 2020.

I 2016 foreslog en lokal initiativgruppe, at Esbjerg Kommune kunne etablere en vandresti langs den tidligere grænse syd for Ribe. Ønsket fra de lokale borgere er at vise, at Kongeåen ikke dannede hele grænsen i perioden 1864-1920, men at grænsedragningen netop i Esbjerg Kommune gik syd om Ribe og dermed også langt fra Kongeåens forløb. Da mange ofte opfatter Kongeåen som værende ”hele” grænsen, ønsker disse lokale ildsjæle at få fortalt den sande historie, medens der endnu er synlige spor tilbage i landskabet, og folk der kan huske tiden.

Efterfølgende afsatte Esbjerg Kommune midler til projekteringen af stien, og i 2018 besluttede forligsparterne bag budgettet, at 3,3 mio. kr. skulle bruges på etableringen. Nordea-fonden støtter projektet med 2 mio. kr., hvilket muliggør projektets oprindelige omfang med en samlet pris på lidt over 6 mio. kr.

Stiens forløb
Ruteføringen af den 33 km lange vandresti bliver langs den tidligere 1864-1920 grænse syd for Ribe fra grænsesten nr. 1 ved Kong Chr. X's Dige ved Vester Vedsted til Gelsbro i øst og mod nord til Kalvslund og til Kongeåen. Ruten er nu ved at være helt på plads, og der har været stor velvilje blandt de berørte lodsejere langs ruten.

Besøgende kan gå langs hele ruten, men med tre startbaser kan man også vælge at tage stien i mindre bidder ad gangen.


Se kortet her

Historiefortælling undervejs
Formidlingen af historien omkring den tidligere grænsedragning vil fysisk foregå via informationstavler ved startbaserne og skilte i landskabet. Der arbejdes også med nye former for levendegørelse af historien undervejs.

Langs ruten placeres 33 hvide grænsepæle. De er ca. 3 meter høje, og viser stiens forløb i landskabet. 

Stipæle langs ruten

Stipæle skal guide dig på rette vej, når du går langs Grænsestien.

Ruten forberedes

Langs ruten gøres der klar til at stien bliver farbar. Syd for Varming Hede bliver der fx lavet en spang, så man kan komme tørskoet over det lille vandløb. 


 

Shelters ved Digehytten

Grænsestien begynder ved diget tæt på Vester Vedsted. Ved den eksisterende Digehytte bygges der shelters, som alle kan bruge. I nogle perioder vil Myrthue - Natur, Læring & Kultur disponere over tre shelters. 

 

Infohytter langs Grænsestien

Tre steder vil du som besøgende kunne læse mere om historierne, der knytter sig til stien. Infohytterne er skabt baseret på gendarmhuse, som stod langs den tidligere grænse.