Trafiksikkerhed 2019

Hastighedsregulering Mandø

Vi er ved at projektere 5 nye vejpump på Mandø Bygade til erstatning for de midlertidige vejbump, der har været. Desuden skal der anlægges en farvet flade på vejen ud for Brugsen.