Grønlandsparken

Grønlandsparken - 36 familieboliger

Boligforeningen '32 (B32) planlægger at bygge 36 familieboliger på en grund i Grønlandsparken, hvor der er nedlagt en institution.

Kort over Grønlandsparken

Byggeriet skal opføres som tæt/lav byggeri med 3-rums boliger på gennemsnitlig 104 m2.

B32 oplyser, at boligerne opføres i hhv. 1 og 1½ plan med et tilknyttet skur til hver bolig. På fællesarealerne kommer der p-pladser, grønne arealer og pladsopbevaring af genbrug. Boligerne opføres i traditionelle materialer med mursten som hovedvægt i facader og tagene belægges med tagsten.

Projektet er sat til en anskaffelsessum på 74,145 mio kr.

Tegnet skitse over nye boliger i Grønlandsparken