Havneudvidelse

Havneudvidelse Esbjerg Havn

Havneudvidelse af Esbjerg Havn

Byrådet overvejer at give tilladelse til at udvidelse Esbjerg Havn mod syd og Øst.

Det kræver en ændring af den nuværende planlægning. Ændringen i planlægningen giver mulighed for havnedrift. Projektet er en del af et større havneområde og byggerier kan blive op til 40 m i højden.

Esbjerg Kommune skal afgive en udtalelse om hvilket indhold, der skal fremgå af rapporten. Inden da skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Hovedspørgsmålene, der skal afklares i miljøkonsekvensrapporten er:

  • Beskyttelse af Vadehavet

  • Landopfyldningens betydning for strøm- og bundforhold

  • Visuelle forhold og landskab

Kort over havneudvidelsen
Klik på kortet for at se det større

Miljøvurdering
Projektet er også omfattet af miljøvurdering af planer og programmer. De nødvendige analyser indarbejdes som en del af miljøkonsekvensrapporten.

Den efterfølgende planlægning
Når byrådet har modtaget bemærkninger skal det overvejes, hvordan planerne skal ændres og hvilke undersøgelser der er nødvendige. Der skal herefter udarbejdes et forslag til miljøkonsekvensrapport og ændring af plangrundlaget, som skal sendes til offentlig høring. Først derefter kan byrådet endeligt vedtage kommuneplanændringen, lokalplanen og miljøkonsekvensrapporten.

Se en model på udstilling
Esbjerg Havn har lavet en 3D-model som en del af en udstilling, som viser projektet. Modellen vil være udstillet i foyeren på Rådhuset i Esbjerg indtil påske. Efter påske vil udstillingen kunne ses på rådhuset på Fanø.

Din mulighed
Bemærkninger til projektet skal være Esbjerg Kommune i hænde senest den 18.04.2018.
Har du bemærkninger, så skriv til: Esbjerg Kommune, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller til plan@esbjergkommune.dk senest den 18.04.2018. Husk at mærke kuverten/e-mailen med sagsnr: 17/15918.

Visualisering af havneudvidelse på Esbjerg Havn