Kærvej 5

Kærvej 5,Tjæreborg - 6 familieboliger

Boligforeningen Ungdomsbo planlægger opførelsen af 6 familieboliger på Kærvej 5, Tjæreborg, hvor der er nedlagt en institution.

Kortskitse over Kærvej

Boligerne opføres som tæt/lav 4-rums boliger på 104 m2. Det bliver lavenergi-byggeri med niveaufri adgang, facader i tegl og tagsten på taget.

Tegning af det nye byggeri