Ribe Madstation

Ribe Madstation

6. marts 2020:

Projektet er stoppet af bestyrelsen.

--------------------------------------------------------------------

I 2016 fik driftige lokale borgere ideen til at bringe liv i den fredede banegårdsbygning i Ribe.

Skise over Ribe Madstation

Den tomme stationsbygning fra 1887 skal forvandles til et folkeligt madhus med fokus på lokale fødevarer og formidlingsaktiviteter.

Projektet omfatter 4 hovedelementer: Restaurant – Madskole – Butik/Café – Markedshal, som fylder hele stueetagen.
Arriva, Sydtrafik og personale er på 1. sal. 

Restauranten kan rumme ca. 50 personer og får et stort køkken i midten. Køkkenet skal betjene både restauranten og caféen. Der kommer både lokale og regionale varer, da der kan leveres varer regionalt, som ikke findes lokalt.
Markedshallen vil bl.a. blive brugt i samarbejde med Ribes Vikinger.
Stueplanen vil blive fleksibelt indrettet, så vægge kan flyttes alt efter, hvor mange mennesker, der er.
 
Foreningen Ribe Madstation
Organisatorisk består projektet af en forening med 100 % frivillige og en bestyrelse med 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som blevet nedsat på stiftende generalforsamling i 2017.
Foreningens opgave er at få restaureret og klargjort bygningen til forpagtning, indgå forpagtningsaftale og skaffe medlemmer.
Bestyrelsen skal fremadrettet bestå af brugere og producenter.
Foreningen skal sørge for afdrag på Madstationens lån. Forpagteren skal stå for den daglige drift og lave tiltag i overensstemmelse med vedtægterne.
 
7 mio. kr.
Den samlede økonomi er på 7 mio. kr., hvor Realdania giver 4,2 mio. kr., SE-vækstpulje giver 0,5 mio. kr. og resten er lån, som tilbagebetales over 15 år.