De 3 broer

Renovering af de 3 broer i Ribes middelalderlige bykerne

Renovering af de 3 broer i Ribes middelalderlige bykerne

Omkring midten af 1200 tallet blev bydelene nord og syd for Ribe å forbundet af en dæmning tværs over åløbet. På dæmningen, eller mellem dammene, blev der bygget 3 broer, som alle kan renoveres, så de ser ud som de gjorde i 1900-tallet.

Arkitektfirmaet Dissing & Weitling har udarbejdet et skitseforslag for alle 3 broer. 

Skitseforslaget viser, hvordan de 3 broer kan komme til at se ud, som de gjorde omkring 1900-tallet. Der er stadig dele af de gamle granitbroer fra omkring 1900-tallet tilbage ved Skibbroen og Midtmøllen. Der er intet tilbage af den gamle bro ved Ydermøllen, hvor en ny bro kan genskabes med udgangspunkt i den gamle bro.

Skitseforslaget skal også bruges til at søge støtte fra fonde, da der skal udarbejdes en grundig analyse af de 3 broers tilstand og opbygning med henblik på eventuelt at kunne søge store fonde om midler til støtte for udarbejdelse af et projekt for broerne og gennemførelsen af renoveringen

Kvaderstensbroen mellem Mellemdammen og Overdammen
Én af dem er kvaderstensbroen som forbinder Mellemdammen og Overdammen. Ved bilernes indførsel i byen blev broen udvidet fra oprindelig 5 meter til 9 meter for bl.a. at rumme fortov. Fortovene er hægtet på den oprindelige bro og kvaderstenene er i dag dækket af beton og granit.

Ideen er at forstærke og styrke oplevelsen af, at Ribe en gang blev bygget på en stor dæmning. Det kan opnås ved at genskabe den oprindelige smallere brobredde, ved at fjerne betonkappen.