Dynamisk p-henvisning

Dynamisk P-henvisning

Dynamisk P-henvisning

Dynamisk P-henvisning er skilte, der henviser til de større kommunale parkeringspladser i Ribe og Esbjerg, samt nogle større privatejede pladser. At de er dynamiske betyder, at man på skiltet kan se, hvor mange ledige pladser der er på parkeringspladsen.

Hvorvidt de private pladser kommer med i det endelige projekt afhænger af prisen. De private betaler selv omkostningerne til deres skilte.

Se en oversigt over skilte og ruter i Ribe.

Foruden at være til gavn for den enkelte parkeringssøgende bilist, vil systemet også komme til at guide trafikken ad de veje, der er bedst egnet til det, og specielt i Ribe betyder det, at trafikken ledes uden om bymidten. 

Skilteplaceringen på omfartsvejen og Haderslevvej er betinget af en godkendelse fra Vejdirektoratet, da det er deres veje.

Kommer man eksempelvis til Ribe fra Syd, vil man møde et skilt, der fortæller hvor mange ledige pladser der er på pladsen Centrum Syd, og et skilt, der fortæller hvor mange ledige pladser der er i alt på Centrum Nord og Centrum Øst. Vælger bilisten så at køre til højre ad Haderslevvej, for at komme til Centrum Syd, møder bilisten igen et skilt, der viser til venstre, men som ikke giver nogen information om antallet af ledige pladser, for det har bilisten allerede fået tidligere.

Der er således både elektroniske skilte, og de sædvanlige skilte, og de er placeret så bilisten kun møder elektroniske skilte som det første.