Kvaderstensbroen v/Skibbroen

Kvaderstensbroen ved Skibbroen

Kvaderstensbroen ved Skibbroen

Omkring midten af 1200 tallet blev bydelene nord og syd for Ribe å forbundet af en dæmning tværs over åløbet. På dæmningen, eller mellem dammene, blev der bygget broer. Én af dem er kvaderstensbroen som forbinder Mellemdammen og Overdammen. Ved bilernes indførsel i byen blev broen udvidet fra oprindelig 5 meter til 9 meter for bl.a. at rumme fortov. Fortovene er hægtet på den oprindelige bro og kvaderstenene er i dag dækket af beton og granit.

Ideen er at forstærke og styrke oplevelsen af, at Ribe en gang blev bygget på en stor dæmning. Det kan opnås ved at genskabe den oprindelige smallere brobredde, ved at fjerne betonkappen.

Det er et håb, at projektet bl.a. kan finansieres igennem fonde.