P-øst

P-øst ved Rosen Allé

I 2017 afsatte Esbjerg Byråd 3 millioner kroner til en omfattende fornyelse af P-øst arealet, for at opnå en mere optimal udnyttelse af området. P-øst er en af tre centrale parkeringspladser i Ribe, og derfor begynder projektet i september 2018,  hvor højsæsonen for turistbesøg er droslet ned.

P-øst vil blive omkranset af et grønt område med afskærmende effekt ud mod jernbanen, og mod Rosen Allé plantes der en række gadetræer for at skabe en allé-stemning. Med markerede parkeringsbåse udnyttes arealet bedre, og flere biler vil fremover parkere der. På p-pladsens område installeres der to bænke, som inviterer til ophold før eller efter et besøg i Ribe.

Fremtidens brugere af p-pladsen kan også se frem til, at der også formidles noget om pladsens historie. I et samarbejde med Sydvestjyske Museer bliver Ribes voldgrav fra 900-tallet markeret i p-pladsens belægning med granitsten, og der bliver sat en informationstavle op centralt, så besøgende kan læse mere. 

Forløber renoveringen planmæssigt bliver den nye p-plads klar i midten af november. 


P-pladsen kan ikke benyttes under renoveringen. 


Grusbelægningen skal fjernes og erstattes af asfalt. 


Projektets begyndelse blev markeret med første spadestik. 


Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen tog det første spadestik.