Rundkørsel ved Obbekærvej

Rundkørsel ved Obbekærvej gøres mere sikker

Rundkørsel ved Obbekærvej gøres mere sikker

Indtil slutningen af 2019 arbejdes der på at gøre rundkørslen ved Obbekærvej og Nørremarksvej mere sikker. Rundkørslen vil være åben for trafik gennem hele perioden, men til tider vil trafikken afvikles langsommere.

I dag er cyklister og gående henvist til at bevæge sig i det blå felt placeret i kanten af kørebanen uden nogen beskyttelse, men det ændres nu med en cykel- og gangsti, som adskilles fra kørebanen med kantsten, pullerter og græsrabat.

Der etableres såkaldte krydsningsheller, hvor cyklister og gående passerer tilkørselsvejene, så de bløde trafikanter fremover krydser vejene i to tempi. Forbedringerne indebærer også, at vejbanen indsnævres, hvilket mindsker bilisternes hastighed. Belysningen i rundkørslen forbedres også, hvilket giver bedre udsyn i de mørke timer.

Samtidig med renoveringen af rundkørslen gennemfører Vejdirektoratet anlægsarbejder på Plantagevej og Ringvejen ved Ribe.