Rundkørsel ved Obbekærvej

Rundkørsel ved Obbekærvej gøres mere sikker

Rundkørsel ved Obbekærvej gøres mere sikker

Projektet skal gøre rundkørslen ved Obbekærvej og Nørremarksvej mere sikker. Rundkørslen er åben for trafik gennem hele perioden, men til tider vil trafikken afvikles langsommere.

Tidligere var cyklister og gående henvist til at bevæge sig i det blå felt i kanten af kørebanen uden nogen beskyttelse, men det ændres nu med en cykel- og gangsti, som adskilles fra kørebanen med kantsten, pullerter og græsrabat.

Der etableres desuden såkaldte krydsningsheller, hvor cyklister og gående krydser tilkørselsvejene, så man fremover krydser vejene i to tempi. Forbedringerne indebærer også, at vejbanen indsnævres, hvilket mindsker bilisternes hastighed.

Endelig forbedres belysningen i rundkørslen, hvilket giver bedre overblik i de mørke timer.