Sikre skoleveje

Tangevej

Tangevej

På Tangevej - den vestligste strækning nærmest skolen etableres hastighedsdæmpning.

Vejen er en skolevej, men da den er en lang lige vej er der utryghed pga. høj hastighed.

 

Haulundvej og Hundegade ved Vittenbergskolen

For at skabe mindre kaos om morgenen anlægges der en ny udkørsel fra skolens parkeringsplads, så trafikken på parkeringspladsen får et ensrettet og bedre flow. Dermed bliver det mere sikkert at krydse cykelstien langs Haulundvej og der bliver mindre kødannelse på Haulundvej.
Der anlægges også en ’kys-og-kør’ på parkeringspladsen for de bilister, som ikke skal parkere ved skolen.

Cykelstien langs Haulundvej omlægges til 3 baner på en strækning, så gående og cyklister i de to retninger adskilles i hver sin bane.

I vejkanten overfor skolen omdannes en buslomme til ny afsætningsplads med ind- og udstigning tilladt.