Sikre skoleveje

Tangevej

Tangevej

På Tangevej - den vestligste strækning nærmest skolen etableres hastighedsdæmpning.

Vejen er en skolevej, men da den er en lang lige vej er der utryghed pga. høj hastighed.

Mellem Terpsagervej og Knudsvej er der nu etableret hastighedsdæmpning med tre vejbump. I 2020 bliver de sidste to vejbump udført i forbindelse med kloakseparering. De ligger ved Dr. Dagmars Vej og Bøge Allé

 

Haulundvej og Hundegade ved Vittenbergskolen

For at skabe mindre kaos om morgenen er der anlagt en ny udkørsel fra skolens parkeringsplads, så trafikken på parkeringspladsen får et ensrettet og bedre flow. Dermed er det blevet mere sikkert for cyklisterne, når biler krydser cykelstien langs Haulundvej, og der bliver mindre kødannelse for bilister på Haulundvej.


På parkeringspladsen ud for hovedindgangen er der anlagt en flot ’kys-og-kør’ for de bilister, som ikke parkerer ved skolen.

På strækningen mellem stien ind til cykelparkeringen og fodgængerfeltet på Haulundvej er stien adskilt i 3 baner, så gående og cyklister i de to retninger nu er adskilt.

I vejkanten overfor skolen er en buslomme omdannet til afsætningsplads med ind- og udstigning tilladt. De elever, som sættes af på denne side af Haulundvej, kan krydse vejen på en sikker måde ved fodgængerfeltet.

Belysningen og Torontoanlægget ved fodgængerfeltet er blevet renoveret og forbedret.