Sikre skoleveje

Tangevej

Tangevej

På Tangevej - den vestligste strækning nærmest skolen etableres hastighedsdæmpning.

Vejen er en skolevej, men da den er en lang lige vej er der utryghed pga. høj hastighed.

 

Haulundvej og Hundegade ved Vittenbergskolen

Der skal udføres trafiksanering med henblik på en løsning, som tilgodeser afsætning af elever, der kommer med busser og til sikring af bløde trafikanter.