Sikre skoleveje

Tangevej

Tangevej

På Tangevej - den vestligste strækning nærmest skolen etableres hastighedsdæmpning.

Vejen er en skolevej, men da den er en lang lige vej er der utryghed pga. høj hastighed.

 

Seminarievej

I øjeblikket anlægges der en hævet flade og en krydsningshelle ved overgangen. Forventes afsluttet omkring 17. december.