Sikre skoleveje

Tangevej

Tangevej

På Tangevej - den vestligste strækning nærmest skolen etableres hastighedsdæmpning.

Vejen er en skolevej, men da den er en lang lige vej er der utryghed pga. høj hastighed.