Sviegade

Ny belægning i Sviegade

Ny belægning i Sviegade

Sviegade omdannes fra asfaltbelægning til brostensbelægning i forbindelse med at Din Forsyning separatkloakerer i gaden. Samtidig udskiftes de eksisterende forsyningsledninger for vand og fjernvarme.

Den ca. 130 meter lange Sviegade er i dag asfalteret og har fortove med betonfliser og chaussésten. Den nye belægning kommer til at bestå af brosten på kørebanen og fortovet bliver med chaussésten, bordursten og pigsten.

Sviegade er en af de få gamle gader i middelalderbyen, hvor man ønsker at ændre belægningstypen fra asfalt til brosten.
Ny belægning på fortovet

Den eksisterende gadebelysning udskiftes samtidig til 5 stk. nye ”ribelamper” så de matcher de øvrige lamper i Ribe midtby.

I øjeblikket udføres de sidste arbejder med spildevands-, regnvands- og forsyningsledningerne og i løbet af juli måned påbegyndes arbejdet med selve brostensbelægningen. Arbejdet forventes at være færdig i løbet af august.

Vejarbejde i Sviegade
Vejarbejde i Sviegade

Vejarbejde i Sviegade
Der er ikke meget plads til de store entreprenørmaskiner i den smalle gade.