Toldbodens have

Adgang til Toldbodens have

Bag muren ved Toldboden ligger Toldbodens have og bag den igen ligger Rosenhaven ved Quedens Gård. Haverne ligger for øjeblikket utilgængelige hen, og planen er at åbne ind til haverne fra Skibbroen, så borgere og gæster kan få adgang dertil.

Stiforbindelsen laves i første omgang som et forsøg. Idéen er at lave en enkelt sti i slotsgrus/stenmel i et lettere buet forløb ned igennem Toldbodens Have. Det eksisterende tilbagetrukne felt med en bue i muren mod Rosenhaven åbnes, så adgangen imellem de to haver sker igennem muren.

I begge haver er der læ for vinden, da man går fra det pulserende byliv ind i et grønt rum. Her er der mulighed for at bruge andre sanseindtryk, som fås fra fx vandets brusen og Rosenhavens dufte og farver. I Rosenhaven er der mulighed for ophold og afslapning.