Toldbodens have

Adgang til Toldbodens have

Bag muren ved Toldboden ligger Toldbodens have og bag den igen ligger Rosenhaven ved Quedens Gård. Haverne ligger for øjeblikket utilgængelige hen, og planen er at åbne ind til haverne fra Skibbroen, så borgere og gæster kan få adgang dertil.

Åbningen kan ske ved at gennembryde muren ved Toldboden og sætte en trælåge op. Lågen skal have en bredde på minimum 1 meter, så den er handicapvenlig. Den kan eksempelvis udføres i egetræ med håndsmedede hængsler og beslag og males i en mørkegrøn farve tilsvarende farven på døren ind til toldbodens udstilling

Stien igennem Toldbodens have anlægges som en 1,5 meter bred grussti, hvor der kan tænkes placeret bænke eller stole.

 

 

 

Der etableres en enkelt stiforbindelse via enten en låge i muren mellem de 2 haver eller via en gangbro uden om muren imellem haverne.

 

Toldbodens Have er mest bred nærmest Skibbroen og smalner ind nærmest Rosenhaven. Den ligger i Toldbodens skygge det meste af dagen. Stedet bør bevares og suppleres med skyggetålende planter som for eksempel bregner. De store markante træer bør ligeledes bevares.

I begge haver er der læ for vinden, da man går fra det pulserende byliv ind i et grønt rum. Her er der mulighed for at bruge andre sanseindtryk, som fx vandets brusen og rosenhavens dufte og farver. Stiforbindelsen suppleres med mulighed for ophold og afslapning.

Projektet søges finansieret via Esbjerg Kommunes byfornyelsesmidler.