Bramming

Bramming bymidte

Byfornyelse i Bramming bymidte

Esbjerg Kommune gennemfører en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte i årene 2017-2022. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en række forskellige tiltag.

Områdefornyelse
Esbjerg Kommune har sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat i alt 13,5 mio. kr. til at gennemføre en række indsatser i bymidten. Intentionerne bag indsatserne er beskrevet i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen, som kan ses her.

Områdefornyelsen gennemføres i tæt samarbejde med Bramming Byforum.

Blandt de foreløbige resultater er:

Viadukten: Både tunnelanlægget og dets omgivelser er renoveret, så området fremtræder mere trygt og attraktivt. Med farvet speciallys er jernbanebroen forvandlet til en lysende skulptur.

Viadukten med speciallys

Skøjtesøerne: Området ved Skøjtesøerne er totalrenoveret og der er etableret nye stier, opholdsmuligheder, bålhytte mv.

Skøjtesøerne i Bramming

Mødestedet: Forarealet til Mødestedet er opgraderet med nye træer og blomsterbede og små solpladser med bænke.

Mødestedet i Bramming

I samarbejde med arbejdsgrupper, hvor borgere og andre interessenter er repræsenteret, er der fuld gang i planlægningen af de næste projekter.

Bygningsfornyelse
Parallelt med områdefornyelsen er der afsat en pulje på 6 mio. kr. til tilskud til privat bygningsistandsættelse i det område, der er omfattet af områdefornyelsen.

Du kan læse mere om muligheden for at søge tilskud i pjecen Søg tilskud til istandsættelse af din ejendom. Pjecen kan printes og foldes som et 3-fløjet hæfte.

Du kan læse mere om reglerne for byfornyelsestilskud i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) informationshæfter

Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

og

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger

Gårdforbedring
Med henblik på at gennemføre en samlet forbedring af friarealerne mellem Nørregade og Skolegade, er Esbjerg Kommune i dialog med de relevante private grundejere. Projektet skal ses i sammenhæng med områdefornyelsens planlagte indsatser for Skolegade, Nørregade og passager imellem disse. Projektudviklingen vil ske i tæt samarbejde med grundejerne.