Bramming

Bramming bymidte

Byfornyelse i Bramming bymidte

Esbjerg Kommune har besluttet at gennemføre en omfattende byfornyelsesindsats i Bramming bymidte i årene 2017-2022. Indsatsen har til formål at skabe positiv udvikling i bymidten og omfatter en række forskellige tiltag.

Områdefornyelse
Esbjerg Kommune har sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat i alt 13,5 mio. kr. til at gennemføre en række indsatser i bymidten. Intentionerne bag indsatserne er beskrevet i byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen, som kan ses her.

Områdefornyelsen gennemføres i tæt samarbejde med Bramming Byforum, og projekterne udvikles i arbejdsgrupper, hvor borgere og andre interessenter er repræsenteret.

Bygningsfornyelse
Parallelt med områdefornyelsen er der afsat en pulje på 6 mio. kr. til tilskud til privat bygningsistandsættelse i det område, der er omfattet af områdefornyelsen.

Du kan læse mere om muligheden for at søge tilskud i pjecen Søg tilskud til istandsættelse af din ejendom. Pjecen kan printes og foldes som et 3-fløjet hæfte.

Du kan læse mere om reglerne for byfornyelsestilskud i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) informationshæfter

Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

og

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger

Gårdforbedring
Esbjerg Kommune vil undersøge mulighederne for at gennemføre et projekt for en samlet forbedring af de private friarealer mellem Nørregade og Skolegade. Projektet skal ses i sammenhæng med områdefornyelsens planlagte indsatser for Skolegade, Nørregade og passager imellem disse. Projektudviklingen vil ske i tæt samarbejde med de private grundejere i området.