Egebæk-Hviding

Ny vej og nye cykel-gangstier i Egebæk-Hviding

På Enderupvej har der igennem vinteren været arbejdet med at etablere et nyt fortov og cykelsti i hver side af vejen, hvor der før var grus. Der er desuden blevet omlagt kabler, etableret nye rør til vandforsyning ligesom der er udført nyt afvandingssystem samt renoveret kloakstikledninger. Der er også udført ny vejopbygning. Vejen asfalteres, og der etableres en hævet flade i begge ender.

Arbejdet er stødt ind i mange overraskelser og har grebet om sig med nødvendige ekstra arbejder, og det har desuden været udfordret af vintervejret. Vi forventer nu, at arbejderne afsluttes omkring 1. juni.

Plan over cykel og gangstier langs Enderupvej