Gørding

Gørding

Gørding

Mellembyplanen for Gørding er én ud af i alt fire mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

I forbindelse med at Socialministeriet afsatte byfornyelsesmidler til at støtte en områdefornyelsesindsats i Gørding, valgte Esbjerg Kommune at koordinere udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet med udarbejdelsen af mellembyplanen for Gørding og sammenskrive de to dokumenter i ét.

Ved at sammenskrive byfornyelsesprogram og mellembyplan,  blev mellembyplanen et værktøj for borgerne, der beskriver dels konkrete projekter til gennemførelse med økonomisk støtte, dels en række ønsker og visioner til projekter i byen, som borgerne selv, med den indvundne erfaring med organisering og proces fra gennemførelsen af områdefornyelsen, kunne arbejde videre med at søge midler til at få realiseret.

Byfornyelsesprogrammet er afsluttet. Du kan se mere under fanen afsluttede.