Guldager Kirkeby

Guldagervej

Esbjerg Kommune har etableret en såkaldt 2 minus 1 vej i Guldager Kirkeby. Her kan du blive klogere på, hvordan du skal køre, når du møder vejen. ​


  ​

På 2 minus 1 vejen er der kun ét spor, men med trafik i begge retninger. Kørebanen er afgrænset af brede kantbaner i begge sider af vejen, som er afmærket med brede punkterede kantlinjer. Kantbanerne fungerer som færdselsareal for cyklister, og som vigeareal når to modkørende køretøjer skal passere hinanden.

Gode råd til bilister på en 2 minus 1 vej

Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister – især hvis du skal passere en modkørende bilist, så man først passerer den modkørende bilist, når der er plads til det.

Gode råd til cyklister på en 2 minus 1 vej:

Kør på kantbanen, som du ville køre på enhver anden vej, men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre trafikanter.

Billederne er lånt af Vejdirektoratet.