Tjæreborg

Tjæreborg - en by med energi

Tjæreborg - en by med energi

Denne plan er den tredje af i alt fire mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. Med mellembyplanerne ønsker Byrådet at få samlet de idéer og visioner, der findes i de mellemstore byer i en form for idékatalog, der fremover kan danne baggrund for den fysiske og æstetiske udvikling af byerne.

Vision for Tjæreborg

Esbjerg Kommune arbejder målrettet mod positionen som Danmarks EnergiMetropol.

Projektet ’Tjæreborg – en by med Energi’ er et naturligt og vigtigt skridt på vejen, hvor de nyeste teknikker inden for klimahensyn og bæredygtighed kan bringes konkret i anvendelse og demonstreres i skala 1:1, hvordan klima- og bæredygtighedstiltag kan udvikles og realiseres på den levende og velfungerende bys præmisser med et mål om 30% reduktion af CO2 i 2020. Dette gør Tjæreborg til en vigtig og konkret brik i virkeliggørelsen af EnergiMetropol Esbjerg.

’Tjæreborg – en by med Energi’ rummer klare ambitioner om at gøre Tjæreborg til en bedre by i et bredt og bæredygtigt perspektiv. Byen skal indrettes, så borgere og erhverv kan agere klimavenligt og bæredygtigt med et mål om CO2- reduktion for en række indsatsområder.

Projektet beskriver en række konkrete initiativer, der skal være med til at understøtte målet. Nogle af indsatserne er allerede igangsat, mens andre ligger længere ude i fremtiden.

Esbjerg Kommune har øremærket en pulje på 10 mio. kr. til projektet.