Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Affald er noget, vi alle møder hver dag både på arbejde og derhjemme. Affald er noget, som ikke har værdi for os mere, enten fordi vi har købt noget nyt, der er bedre, eller vi har en rest, som vi ikke kan bruge. Det kan fx være emballage eller mad, der er blevet for gammelt.

Affald er imidlertid også en ressource, som udgør en værdi, enten i form af energi, eller fordi ressourcen kan udnyttes til noget andet, f.eks. til et nyt produkt eller direkte til genbrug. For at blive klogere på ressourcerne i affaldet er det målet at lave en affaldskortlægning, så øget energi- og ressourceudnyttelse kan kortlægges. Efterfølgende skal forskellige scenarier opstilles, så det er muligt at foretage en vurdering af scenariernes fordele og ulemper. Derudover skal behov for yderligere formidling af eksisterende affaldsordninger vurderes.

Affaldshåndteringsprojektet i Tjæreborg skal sætte fokus på og afprøve ideer til affaldsminimering, hvor man undgår at producere så meget affald, samt forsøge at øge udnyttelsen af de ressourcer, vi smider ud. Erfaringer som kan videreføres i Esbjerg Kommunes samlede arbejde for affaldsminimering og øget ressourceudnyttelse.

Ved at sætte fokus på affaldsminering og øget ressourceudnyttelse vil det være et mål at påvirke befolkningens adfærd, når det gælder f.eks. indkøb, madlavning og sortering samt optimering af virksomhedernes arbejdsgange, så der opstår mindst muligt spild og størst muligt udnyttelse af eventuelle restprodukter.

Alle tiltag skal gennemføres med mindst muligt energi og miljøbelastning ved f.eks. at anvende elhybrid-skraldebiler til indsamling af dagrenovation og ved at  dokumentere CO2-belastning af eksisterende ordninger og af de kommende tiltag.

Indsatsområder

Det overordnede mål for affaldshåndtering er:

  • at sætte fokus på
  • afprøve ideer til

affaldsminimering samt øget udnyttelse af ressourcer med mindst mulig energi- og miljøbelastning.

Der fokuseres på tre indsatsområder:

  • Madspild/organisk affald - gennemført
  • Nulskrald - øget genbrug - gennemført
  • Affaldsminimering ved erhverv og kommunale institutioner - gennemført
     

 

Læs hele rapporten fra gruppen her.