Bæredygtig transport

Bæredygtig transport

Bæredygtig transport

Det overordnede mål for projektet er, på bæredygtig vis at medvirke til at fremtidssikre mobiliteten i Tjæreborg.

De klimamæssige påvirkninger af transportarbejdet skal nedbringes. Derfor skal der arbejdes med alternative klimavenlige transportformer samt en opgradering af nuværende transportformer, så de bliver mere klimavenlige.

Det skal gøres attraktivt at vælge sundhedsfremmende transportformer.

Den kollektive trafik skal være en bedre konkurrent til privatbilismen. Bymiljøet skal forbedres bl.a. ved etablering af hastighedsdæmpning.

Det skal arbejdes med idéer, der kan reducere transportens belastning af klimaet i forhold til transport til bolig-skole, bolig-arbejdssted og bolig-fritid.

Der udarbejdes en energiprofil for Tjæreborg. Formålet med energiprofilen er at skabe overblik over det eksisterende energiforbrug relateret til transport, eksempelvis

baseret på:

 • Transportmønstre
 • Total CO2-udledning fra transport
 • Kortlægning af infrastruktur (veje, stier, offentlig transport)

 

På baggrund af kortlægning og energiprofilen har arbejdsgruppen udpeget forslag til indsatsområder – med projektinitiativer - som kan anvendes til at fremtidssikre mobiliteten i Tjæreborg. Arbejdet vil indgå i det samlede projekt Tjæreborg - en by med Energi.


Nøgletal

 • 2.586 indbyggere
 • 741 personer under 20 år
 • 1070 husstande
 • 920 pendler ud
 • 496 pendler ind.

 

 

 

Indsatsområder

Sigtet er at skabe nogle brugbare alternativer til privatbilismen, både hvad angår transport til hjem/arbejde, hjem/skole og hjem/fritid.

Bæredygtig transport dækker over en bred vifte af mulige indsatsområder. Arbejdsgruppen har valgt at arbejde videre med indsatser indenfor:


Ændret adfærd

 • Samkørsels database
 • EL-cykelforsøg
 • Bolig / Skole transport
 • Bolig / Fritid transport
 • Samkørsels database til de større erhvervsvirksomheder, eks Tjæreborg Skole og Tjæreborg Industri


Kollektiv trafik

 • Kombinationsrejser - tog / bus / cykler
 • Nærbane


Idékatalog

 • Gadeforbedringer
 • Manglende stier
 • Helhedsplan for området ved Skolevej


Information

 • Spørgeskema undersøgelse
 • Fokus på eksisterende Cykelbus