Byrum og byfunktioner

Byrum og byfunktioner

Byrum og byfunktioner

Med fokus på koblingen til klima og bæredygtighed har arbejdsgruppen under overskriften Byrum og Byfunktioner arbejdet med at beskrive mulige byrumsforbedrende tiltag. Herunder også en bearbejdning af projektforslag fra de øvrige arbejdsgrupper med henblik på at forbedre bymiljø og byrumskvaliteter i Tjæreborg, eksempelvis udnyttelse af de rekreative potentialer i forbindelse med håndtering af overfladevand.

Arbejdsgruppen har formuleret et hovedgreb for centrale dele af Tjæreborg og beskrevet et katalog af tiltag, der skal understøtte dette.

Indsatsområder

 

Læs hele arbejdsgruppens rapport