Dagtilbud og undervisning

Dagtilbud og undervisning

Dagtilbud og undervisning

Der arbejdes med begrebet bæredygtighed gennem hele uddannelsesforløbet fra dagtilbud til 9. kl.

På grundskoleniveau forventes det, at der med afsæt i de i Fællesmål beskrevne trinmål, er fokus på, at børnene via en varieret undervisning lærer, at bæredygtighed er et bredt begreb, der har stor indflydelse på deres hverdag.

Eleverne skal igennem skoleforløbet opnå viden ift. emner som affald, energi og energiproduktion, herunder alternative bæredygtige energiformer. Derudover skal de også få viden om og indsigt i miljø og klimavenlige ressourcer, og hvordan disse udnyttes i vores hverdag.

Tjæreborg Skole har sat fokus på, at deres bygninger ikke lever op til nutidens energistandarder, og vil derfor i tæt samarbejde med Gr.1 udvikle en plan for  energioptimering af skolen.

Indsatsområder

  • Uddannelse af ambassadører
  • Projektforløb og Årsplan
  • Samarbejde med interessenter

 

Se hele arbejdsgruppens rapport