Energibesparelser private boliger

Energibesparelser i private boliger

Energibesparelser i private boliger

Målsætningen er at sætte gang i energibesparelser i private boliger i Tjæreborg. Gruppens arbejde er dermed afgrænset til energiadfærdsændringer hos de private borgere i Tjæreborg.

Trods bred viden hos borgerne om fordelen ved at energirenovere sin bolig, så er der i Danmark generelt ikke nok gang i området i forhold til, hvad der er af gevinster, både privatøkonomisk og samfundsøkonomisk. Det er en problematik, der også er observeret i lande som Storbritannien. En væsentlig årsag til det er, at det er en kompleks opgave for den enkelte borger at få overblik over, hvor der skal sættes ind, hvilken løsning der er bedst at vælge, hvordan man får finansieringen  på plads samt styringen af selve byggeprocessen.

Indsatsen for energibesparelser i de private boliger i Tjæreborg skal derfor fokusere på at gøre det enklere for boligejeren at gå i gang med en energirenoveringsproces. Samtidig ved man, at selve brugeradfærden i en bolig har stor indflydelse på energiforbruget. Udover boligens tekniske standard, skal indsatsen derfor også fokusere på at gøre det enklere for borgeren at spare energi gennem den daglige adfærd.

Indsatsområder

Indsatsen er opdelt i 2 hovedområder:

  • Energibesparelser gennem teknisk optimering af boligen gennem renovering
  • Energibesparelser gennem ændret adfærd i hverdagen

 

Læs hele arbejdsgruppens rapport her.