Energioptimering off bygninger

Energioptimering af offentlige bygninger

Det overordnede mål med arbejdsgruppen for energioptimering af offentlige bygninger er at få nedbragt energiforbruget i de offentlige bygninger i Tjæreborg og opnå et højere energimærke.

De offentlige bygninger i Tjæreborg består af Tjæreborg Skole, Tjæreborg Ældrecenter, 3 børnehaver og et bibliotek samt et antal ældreboliger.

Som en del af analysefasen er en række indsatsområder prioriteret ud fra en undersøgelse af mulige energi- og CO2-besparende tiltag i bygningerne.

Undersøgelsen omhandler en vurdering af energiforbrug ved drift af bygningerne, herunder energi forbrugt ved kontorpladser, undervisning, IT mm. Analysen er baseret på en kortlægning af det eksisterende energiforbrug ud fra tilgængelig viden baseret på forsyningsselskabernes forbrugsregistrering, energimærker m.m.

Selvom bygningernes energimæssige forhold udbedres, er der stadig mulighed for at gennemføre CO2-besparelser via holdningsbearbejdning og adfærdsregulering i forhold til brugerne. Der vil blive lagt op til en planlægningsfase, hvor et forløb omkring adfærdsregulering igangsættes separat.

Indsatsområder

Ud fra en screening af mulige indsatsområder er der valgt at arbejde videre med følgende indsatsområder:

  • Klimaskærm
  • Installationer
  • Egen produktion af energi
  • Adfærd

 

Læs hele arbejdsgruppens rapport her.