Masterplan

Krydsfelter

De ni arbejdsgrupper fokuserer hver på en del af indsatsen for at gøre Tjæreborg til en mere klimavenlig og bæredygtig by.

Samarbejde på tværs af arbejdsgrupperne (krydsfelter)

Ved at se på tværs af de ni arbejdsgrupper identificeres nogle krydsfelter. Fælles for krydsfelterne er, at de samler flere indsatser i en helhedstanke. Krydsfelterne danner rammen for de indsatser, der skal indfri projektets målsætninger.

Der er i projektet arbejdet ud fra følgende tre overordnede målsætninger:

  • Klima- og bæredygtighedstiltag skal afprøves i forholdet 1:1, bl.a. for at nedsætte mængden af CO2.
  • Klima- og bæredygtighedstiltag skal bidrage til den levende og velfungerende by.
  • Tjæreborgs udvikling skal ændres i en mere klimavenlig og bæredygtig retning.


I krydsfelterne kombineres de indsatsforslag, der på forskellig vis giver synergi til hinanden, og relevante aktører inddrages. Krydsfelterne er således en krydslæsning af målsætning og organisering, der samlet beskriver en række konkrete forslag til indsatser, der binder arbejdsgrupperne sammen på tværs.

Indsatserne sigter alle mod samme mål: At gøre Tjæreborg til en klimavenlig og bæredygtig by.

Krydsfelterne har forskellig karakter afhængig af de indsatser, de sammenbinder. Alle har de fokus på at ændre adfærden i en mere klima- og bæredygtig retning, mens nogle har fysisk karakter i form af konkrete anlægsprojekter i byen, og andre er mere digitale eller kommunikative. I det følgende beskrives udvalgte krydsfelter.

Ud fra de identificerede krydsfelter udpeges konkrete indsatser og projekter, og processen omkring udførelse af og samspil mellem projekter uddybes i handlingsplanen.

Adfærd

Adfærd spiller en central rolle i alle projekterne. Der skal derfor arbejdes målrettet med adfærd, så effekten bliver synlig i Tjæreborg, og borgerne ændrer adfærd. Formidling er en vigtig del af indsatsen, og det er afgørende at synliggøre projektets resultater og effekten af indsatserne. Synlighed er således et nøgleord, og følgende indsatser i forhold til synlighed kan fremhæves:

• En veltilrettelagt formidlingsproces

• Brug af sociale medier, aviser og internettet

• Afholdelse af forskellige events som temauger, kurser og brug af infoboksen

• Etablering af samarbejde mellem Tjæreborgs offentlige institutioner, foreninger og erhvervsliv

• Afholdelse af læringsforløb, der involverer både skolen, biblioteket, ældrecentret og de foreninger, der står for fritidsaktiviteter i byen

• Brug af ambassadører og testfamilier, der kan videregive erfaringer og viden ansigt til ansigt

Formidlingen er med til at skabe synlighed om de øvrige indsatser i projektet og er således som sådan ikke en demonstration i skala 1:1. Den er i stedet et værktøj for demonstration af de øvrige indsatser, der overordnet er afgørende for, om borgerne i Tjæreborg tager projektindsatserne til sig og ændrer adfærd. Uden viden og synlighed  ingen adfærdsændring.