Digital portal

Digital portal

Flere af arbejdsgrupperne peger på indsatser, der samlet styrker tjæreborgensernes bevidsthed om klima- og bæredygtig adfærd. En forudsætning for, at sådanne indsatser bærer frugt, er, at den nødvendige viden samles på ét let tilgængeligt sted.

En løsning kan være at etablere en digital portal (hjemmeside), der kan fungere som en ”formidlingscentral” for en række af de konkrete digitale forslag, arbejdsgrupperne har beskrevet. Det kan eksempelvis være en udbygning af Tjæreborg Portalen, hvor klima og bæredygtighed sættes i fokus. Den digitale portal kan rumme overordnede oplysninger om, hvordan borgerne bør sortere deres affald, og hvilken forskel det gør for miljøet, om de cykler eller kører til skolen. Portalen kan  samtidig være adgangsvej til en række mere personlige funktioner, hvor erhvervslivet kan byde ind med særlig information i et klima- og bæredygtigt perspektiv.

På denne baggrund kan igangsættes en feedback proces, hvor både borgere, erhvervsliv og kommune kan finde information om forbrugsmønstre og se hvilke af de bæredygtige tiltag, der kan igangsættes, som har den største effekt både på kort og på længere sigt.

Den digitale portal kan ligeledes være indgangsporten til for eksempel en samkørselsdatabase, hvor borgerne får mulighed for at koordinere kørsel i private biler og lån af elcykler.

Den digitale portal kan således demonstrere i skala 1:1, hvordan en række klima- og bæredygtighedsindsatser konkret kan bringes i spil. Den tager afsæt i konkrete forslag og sammenkobler dem i et enkelt greb, så både borgere, erhvervsliv og kommune får mulighed for at tilpasse adfærden i en klima- og bæredygtig retning.