Energi i byens rum

Energi i byens rum

Den eksisterende stiforbindelse langs hallens østlige side renoveres og transformeres til en attraktiv og indbydende passage, der forbinder vigtige aktivitetspunkter i bymidten.

Med henblik på at skabe tryghed og skabe mere visuel kontakt til det liv og de aktiviteter, der foregår omkring stien, ryddes der kraftigt ud i den eksisterende beplantning. Herved øges samtidig stiens bredde, så der kan tilføres muligheder for aktivitet og bevægelse, for eksempel i form af trampoliner, hoppetoppe og  klatrevæg langs hallens facade. Hallens ellers lukkede facade åbnes desuden op med glaspartier ud mod den nye sti. Hermed etableres visuel kontakt mellem aktiviteterne inde i hallen og færdslen ude på stien.

Aktivitetsstien bliver en ny forbindelse, som med enkle midler indbyder til leg og læring, der kan pirre nysgerrigheden, og dermed er en anden type forbindelse i Tjæreborg - en ny sti, der kan noget mere end blot lede fra A til B.

Energi
For at nå et mål om 30 % CO2- reduktion  i Tjæreborg er det vigtigt, at der er fokus på fremtidssikring af det nuværende energisystem. Med de nuværende energikilder i el- og varmenet i Tjæreborg er det ikke muligt at nå målet, da en stor del er baseret på kulkraft.

Derfor er det nødvendigt at se på, hvilke alternative  vedvarende energikilder der findes og hvordan det nuværende system kan ændres så det indeholder en grøn energiproduktion i fremtiden, f.eks. via vindmøllestrøm i varmenettet.

Energibesparelser er en anden betydende faktor, når der skal reduceres CO2.