Next step village

Next Step Village

Next Step Village er et større boligprojekt, der kører sideløbende med klima og bæredygtighedsprojektet.

Som krydsfelt er det vigtigt, at Next Step Village tænkes ind i formidlingsindsatsen i lige så høj grad, som det tænkes som et fysisk projekt. I sine indledende faser kan Next Step Village bruges som inspirationskatalog, hvorfra borgere kan ”plukke” gode idéer til, hvordan man i forbindelse med boliger og boligområder skaber en mere bæredygtig hverdag. Senere kan projektet bruges som sammenligningsgrundlag for målinger af en række bæredygtighedstiltags effekt samt projektets  rentabilitet over en længere periode

Projektet bør allerede i de tidlige faser bindes op på den digitale portal, så Tjæreborgs borgere herfra kan finde inspiration til egen bolig, og potentielle købere af  runde fra start kan være involveret i processen. Formidlingsindsatsen fokuseres her på økonomien i projektet. En særligt vigtig opgave vil i den forbindelse være at bruge Next Step Village til at formidle, hvordan en større udgift i et byggeprojekts tidlige faser kan give driftsmæssige besparelser på den lange bane.

Da en af projektets grundidéer er at afprøve alternative måder at koble ny bæredygtig bebyggelse til byens eksisterende forsyningsnet for både varme og el, er det essentielt, at der etableres et samarbejde mellem udviklingen af Next Step Village og Tjæreborgs ”Smart-grid”.