Nye vaner

Nye vaner

Vejen til at ændre den daglige adfærd for Tjæreborgs borgere går gennem fysiske tiltag, målrettet kommunikation og ny læring. Ved at informere, give gode idéer til små ændringer i hverdagen og tilvejebringe attraktive alternativer til de hidtidige adfærdsmønstre, kan de indgroede vaner udfordres og på sigt ændres til nye vaner, som  harmonerer bedre med målet om en mere levende, velfungerende og bæredygtig by.

Læringsforløb og evt. brug af infoboksen og hjemmesiderne som kilder til inspiration er én vej at gå. Det er ligeledes gennem den digitale kommunikation, at effekten af disse tiltag vil kunne synliggøres og dermed gøre det muligt for den enkelte borger at se, hvorvidt de ligger over eller under de ønskede mål for både forbrug og udledning af CO2.

Denne information kan på sigt indarbejdes i det offentlige rum i form af fysiske projekter og dermed gøres endnu mere synlig i dagligdagen. Udover at synliggøre og informere om projektet og dets indsatser skal de fysiske projekter give Tjæreborgs borgere en bedre og mere brugbar by at opholde og bevæge sig rundt i. At få  Tjæreborgenserne til eksempelvis at lade bilen stå hjemme og i stedet tage cyklen til skole og arbejde handler både om at give incitament til at ændre adfærd gennem informationskampagner, konkurrencer og gode råd, men i høj grad også om at skabe løsninger, der i kraft af sin egen attraktionsværdi motiverer brugerne til at vælge andre veje og løsninger - for eksempel ved at anlægge flere og bedre stier.

Ændring af adfærd er altså en samlet indsats, der dækker alle de 9 arbejdsgrupper og får betydning for alle de øvrige krydsfelter.