Udnyt energien

Udnyt energien

Krydsfelt 7 dækker over en række indsatser rettet mod energioptimering af både offentlige bygninger og private boliger. Der skal i processen lægges vægt på, hvordan viden og erfaring fra allerede opstartede projekter kan videreformidles og dermed bidrage til at opnå flere successer i projektforløbet.

Esbjerg Kommune går forrest i processen ved at etablere solceller på skolens tag og planlægge opførelsen af en ny daginstitution med tiltag som grønne tage, solceller mv. For at motivere de private boligejere til også selv at gå i gang, skal det gøres muligt for Tjæreborgs borgere at følge renoverings- og produktionsprojekterne i de offentlige bygninger, blandt andet ved at gøre de kommunale erfaringer med energirenovering og -optimering let tilgængelige, så borgerne kan se sammenhængen mellem investeringer og besparelser.

Ved at samle feedback fra både offentlige institutioner og private boliger opnås et bredere billede af effekten af de forskellige tiltag, og hvor der eventuelt kan sættes mere ind for at opnå succes. Hvor indsatsen omkring de private boliger primært handler om oplysning og adfærd, bygger indsatsen i de offentlige bygninger primært på fysiske tiltag, og det vil altså være muligt at sætte de to indsatser op mod hinanden i de første målinger. Feedback kan sendes tilbage til borgere og kommune gennem den digitale portal.

Feedbackprocessen vedrørende energioptimering er også tæt forbundet med ønsket om intelligent energi, idet målinger af forbrug kan være med til at danne grundlag for udviklingen af et nyt ”Smart-grid”. Smart-grid” er et moderniseret elnet, der indeholder mange forskellige energikilder og samtidig bruger informationer om forbrugernes adfærd til at forbedre effektiviteten og økonomien i nettet.