Spildevandshåndtering

Spildevandshåndtering

Spildevandshåndtering

Det overordnede mål med arbejdsgruppen for spildevandshåndtering er at medvirke til at optimere spildevandshåndteringen i Tjæreborg.

Formålet med arbejdsgruppens bearbejdning af emnet er at mindske tilledningen af overfladevand til spildevandssystemet til kun at omfatte det nødvendige, så energiforbruget ved håndteringen mindskes.

Desuden skal lokal håndtering af overfladevand fremmes ved at separatkloakere de fælleskloakerede områder i den indre by i Tjæreborg. Det skal tilstræbes, at overfladevandet skal indgå som et rekreativt element i bybilledet i Tjæreborg.

I den forbindelse skal der foretages en screening af muligheder for håndtering af overfladevand ift. anlæg, miljø, drift, vedligeholdelse og økonomi. Desuden skal muligheden for samgravning i forbindelse med andre projekter undersøges.

Indsatsområder

  • Genåbning af rørlagte vandløb
  • Udfærdigelse af en kloaksaneringsplan for byen
  • Anvendelse af Grusgraven til overfladevand, vandsport mv.

 

Læs hele gruppens rapport her.