Tjæreborg Gamle Grusgrave

Tjæreborg Gamle Grusgrave

Tjæreborg Gamle Grusgrave

Tjæreborgs Gamle Grusgrave er et område på ca. 29,5 hektar, som alt sammen er kommunalt ejet. Området ligger i Tjæreborg, afgrænset af boligområdet mod øst og vest, mod syd af Hulvej og jernbanen, og mod nord med adgang til det åbne land nord for Tradsborgvej.

Området er i dag et rekreativ område med stier og søer, samtidig med at store dele af arealet er bortforpagtet til landbrugsdrift.

Efter ønske fra Lokalrådet for Sneum-Tjæreborg er der udarbejdet en strategisk masterplan for området, med udgangspunkt i lokalplanen og borgerne ønsker.

Der har været afholdt et offentlig dialogmøde i Tjæreborg, hvor der kom mange gode forslag til indretning og brug af området.

Med baggrund i masterplanen etableres der nu skov i den nordlige del af området. Vi planter til i løbet af foråret 2020. Vi planter flere forskellige langs træer og buske, med fokus på at skabe et varieret skovområde, til glæde for mennesker og dyr.

Inden for de sidste år er flere af stierne blevet renoveret og der er blevet etableret to mindre lavvandede søer, til glæde for strandetudsen. Det er meningen at de lavvandede søer skal tørre ud i løbet af sommeren.

Der er flere steder mulighed for at sidde og nyde udsigten over søerne og der er en god p-plads med indkørsel via Hulvej.

Luftfoto over Tjæreborg grusgrave