Bymidten

Udviklingsmål for Esbjerg Bymidte

Udviklingsmål for Esbjerg Bymidte

  • Esbjerg bymidte skal udvikles til at være et meget attraktiv og levende med bl.a. mangeartede tilbud, kultur, oplevelser, attraktive byrum, smukke parker, service, forretninger m.v. Liv og indsatser, der skaber synergieffekter, skal fremmes.
  • Esbjerg bymidte skal fortættes og indeholde høje huse/højhuse. Der skal tages hensyn til bevaringsværdige historiske bymiljøer.

 

Flere boliger, butikker og kontoret i storbyen:
68. Udarbejde plan for højt byggeri og fortætning i karreerne med moderne arkitektur og bevaring af historiske dele af byen
69. Udarbejde udviklingsplan for terræn ved banegården med mulighed for højhuse
70. Udarbejde plan for flere ungdoms- og studieboliger i bymidten
71. Udarbejde sammenhængende lysplan for bymidten

Bedre forhold for fodgængere og cyklister og bedre busservice:
72. Etablering af havnepromenade i Havnegade
73. Udvikling af Citybus system, der finder knudepunkterne i bymidten
74. Etablering af Supercykelsti fra Gjesing Nord via Stormgade gennem Kirkegade til havnen
75. Bedre cykelparkering ved Kongensgade, Banegården og andre knudepunkter
76. Dæmpning af bilhastigheder i handelscentret for at skabe mere trygt fodgænger- og cyklistmiljø

Broforbindelse mellem bymidten og Dokhavnen:
77. Etablering af stiforbindelse ”Landgangen” fra bymidten til Dokhavnen
78. Projekt til videreudvikling af Dokken området med attraktive oplevelsestilbud
79. Etablering af broklap fra ende af Dokken til området ved Fanøfærgen

Bedre parkeringsforhold i bymidten:
80. Etablering af centrale parkeringshuse i bymidten

Handelsgaderne indrettes som borgernes gader:
81. Omdannelse af Kongensgade til borgernes gader med flere aktivitetstilbud til alle aldre
82. Kirkegade indrettes med opholds- og aktivitetszone og som forbindelse til ”Landgangen”
83. Smedegade indrettes med opholdszone med udeservering og som forbindelse til ”Landgangen”
84. Jyllandsgade indrettes med opholds- og aktivitetszone
85. Etablere aktivitetsgruppe til koordinering og igangsætning af nye aktiviteter og kulturtilbud i handelscentret, herunder fremme cafemiljø og udeservering
86. Projekt til forenkling af regler i gågadeområdet og guide til støtte af initiativer
87. Understøtte opførelse af indkøbscentret ”Broen” i Jernbanegade

Bymidtens parker og opholdssteder skal aktiveres:
88. Etablering af ny Remisepark med aktivitetstilbud på Remisegrunden
89. Byparken indrettes med nye aktivitetstilbud i sammenhæng med bl.a. ”Landgangen”
90. Etablering af ny belysning I.C. Møllerpark, så parken indbyder til ophold efter mørkets frembrud
91. Gårdforbedring med bl.a. udeservering i karreen Skolegade, Kirkegade og Kongensgade
92. Renovering af gårdmiljøer med byfornyelsesmidler 
93. Indretning af grønt område med stiforbindelse ved Stormgade/Havnegade
94. Løbende plante flere træer i gaderummene i bymidten
95. Udarbejde plan for fremtidig anvendelse af byens pladser
96. Udvikle Banegårdsplads med mulighed for bedre ophold og flere aktiviteter

Opgradering af bymidtens kulturtilbud:
97. Etablering af StreetMekka med skaterbaner mm. ved Remisen
98. Etablering af et fælles kulturhus med Hovedbiblioteket kombineret med et Pionermuseum bestående af Esbjerg Museum og Byhistorisk arkiv
99. Understøtte etablering af energieksperimentarium på Dokken
100. Gøre bymidten mere interessant for turister med øget information, skiltning og historiske ruter