11. november 2019

11. november 2019

Mellemaflevering af projektforslag fra de tre konkurrenceteams

Dagsorden den 11. november 2019 til mødet kl. 15-16.30 med interessenter :

  1. Velkomst og præsentation ved Erik Jespersen, direktør Teknik & Miljø Esbjerg Kommune
  2. Hver af de tre teams har 15 min. til at gennemgå projektforslag.
  3. Workshop om bemærkninger til projekterne (20 min).
  4. Plenum i ca. 25 min.
  5. Tak for i dag.

 

Referat af plenum ved workshoppen efter gruppedrøftelser.

Gruppe 1

Glad for alt det grønne. Glad for at det grønne er fremhævet som et element.

Parkering: Det er væsentligt, at der er parkering nok, og at der er lige så mange p-pladser, som der er i dag. Parkering skal i videst muligt omfang være under jorden.

Udformning af parkering ud på gader skal udformes, så man ikke bakker lige ud på vejen, hvor der er cyklister. Er usikkert.

Afsætning ved banegården er fin med at køre til perron bag om nyt p-hus, som er placeret bag det gl. godspakhus, mener bl.a. Taxa-repræsentant.

Brug biblioteksparken (Museumspladsen) som et sted for byliv. Mulighed for bevægelse. Der skal være en cykellegeplads – tænk på børnefamiliernes behov.

Overdækkede cykel-p.

Ønsker vand ind i byrummene.

Det ser overordnet ud til, at der er tænkt mange af tingene ind. Det kan være svært at skelne forslagene fra hinanden.

Begræns ensretninger – er usikker på ensretning.

Gruppe 2

Hvor er den kollektive trafik? Det er vigtigt for de gangbesværede og ældre. Forslagene er ikke tilpasset trafikplanen.

Anvendelse af parkeringshuse giver problemer for handicappede, som har store biler. Husk særlige p-båse til handicappede.

Behov for at børn kan udfolde sig i grønne områder.

Vand i byrum giver ofte problemer i Esbjerg. Overvej det i forbindelse med løsninger.

Gerne underjordisk parkeringspladser.

Fint at der er et grønt og smukt område, når man kommer ud fra banegården.