11. november 2019

11. november 2019

Mellemaflevering af projektforslag fra de tre konkurrenceteams

Dagsorden den 11. november 2019 til mødet kl. 17-18.30 med naboer:

  1. Velkomst og præsentation ved Erik Jespersen, direktør Teknik & Miljø Esbjerg Kommune
  2. Hver af de tre teams har 15 min. til at gennemgå projektforslag.
  3. Workshop om bemærkninger til projekterne (20 min).
  4. Plenum i ca. 25 min.
  5. Tak for i dag.

 

Referat af plenum ved workshoppen efter gruppedrøftelser.

Gruppe 1

Det er godt, at det grønne er med i alle tre forslag. Nr. C-projektforslag indeholdt bæredygtighed og energi. Kunne man medtage noget andet med bæredygtighed? - Man skal tænke mere i den retning. Det ville være fint, hvis byen sagde, at man også skulle lægge sig mere i selen i forhold til den dimension.

Vedr. 50% grønt og aktiviteter på Museumspladsen ligger i programmet. De tre forslag er ens herom.

Vedr. parkering: Hvor kan man komme af med sin bil i Jernbanegade. Løsning skal tage højde for beboeres behov.

Højde: Nr. B projektforslag taler om eksisterende bygningshøjder op til Museumspladsen. Håb om at det fastholdes, så kommunen ikke efterfølgende lægger etager over dette niveau.

Det er genialt at bruge terrænforskel på Museumspladsen til parkering, der er delvist nedgravet.

Gruppe 2.1

Det er rystende, at der tales om p-huse på Museumspladsen. Hvis det ikke skal nedgraves på Museumspladsen, så er det fint, at der er et p-hus bag pakhuset mod baneterrænet.

Men på andre beliggenheder vil p-huse være skæmmende.

P-huse på Museumspladsen er ikke i tråd med beboernes ønsker.

Karrebyggeri på Museumspladsen er uønsket.

Der er mange ubekendte som gør det svært at kommentere. Djævlen ligger i detaljen.

Summen af p-pladser stiger eller falder?

Der er et krav med antallet af parkeringspladser. Er det ambitiøst eller ej? Der mangler parkering.

Løsning med parkering bag pakhuset i Jernbanegade og kørsel bagom er rigtig fin.

Dem, der bor i området, ønsker en bypark på Museumspladsen. Og derfor skal man prioritere det åbne og ubebyggede areal.

Eksisterende baner på Museumspladsen bør bevares. Der vil være støjproblemer, hvis de flyttes.

Terrænet på Museumspladsen betyder, at man ser ind i p-kælder på stueniveau. Konkurrenceteam B oplyste, at der kan tages højde herfor ved f.eks. at have erhverv i stueetagen ud til gaden, som lukker indkig til parkeringen, som udnytter terrænhældningen på Museumspladsen.

Gruppe 2.2.

Kobling mellem shoppingcenter Broen og DSB gl. godspakhus er en god ide.

Forsøgene med at føre Banegårdspladsen tilbage er gode.

Gruppe 3

Betalingsparkering kan være god ide. Der er ikke nogen, der ønsker et p-hus på Museumspladsen.

Det kunne være godt, at bygge p-hus over busterminalen.

At bruge parken (Museumspladsen) til noget grønt er fint. Men det kan være risikabelt, at en stor del bliver private haver, hvis der er boliger.

Savner vandelementer i projekter, fx på Banegårdspladsen.

Dem, der har forretninger, har behov for at der er p-muligheder tæt på liberale erhverv.

P-kælder ind under Banegårdspladsen.

Nødvendigt at tænke langsigtet. Fx bygge p-huse, der har større parkeringskapacitet end der er i dag.