Ny helhedsplan

Pressemeddelelse 21. januar 2019

Ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg

Workshops med interessenter og naboer indleder arbejdet med en samlet plan for hele banegårdsområdet og Museumspladsen.

Det første trin i processen med en ny helhedsplan er afholdelse af informations- og workshopmøder ultimo januar med interessenter og ejerne af naboejendomme op til banegårdsområdet og Museumspladsen. Inputtet fra møderne skal indgå i programmet for konkurrencen, som skal resultere i en realistisk helhedsplan for området.

Helhedsplanen bliver til på baggrund af en parallelkonkurrence med forskellige arkitekt-teams. Processen indeholder flere trin, hvor de konkurrerende teams undervejs støtter hinanden i arbejdet med at finde de bedste løsninger, både fysisk og økonomisk.
I slutningen af marts 2019 annonceres parallelkonkurrencen officielt, og vinderforslaget og dermed den færdige helhedsplan forventes at offentliggjort i februar 2020.

Partnerskab med DSB Ejendomme. Esbjerg Kommune gennemfører processen med konkurrencen i et partnerskab med DSB Ejendomme.

Det glæder mig meget, at Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme har indgået et partnerskab om at udvikle disse centrale af dele af Esbjerg bymidte. Det er en svær, men ikke uløselig kabale, som skal gå op, hvor der både skal tages hensyn til udviklingen af byen, bylivet og de forskellige typer trafikanter. Vi skaber et solidt grundlag for den nye helhedsplan ved at inddrage interessenter og naboer allerede nu, og disse kommer til orde flere gange i processen for at få den bedste nye helhedsplan for områderne, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Et klart mål er at få skabt en bedre, fremtidssikret sammenhæng i områderne som helhed, samtidig med at områderne udnyttes bedst muligt.

DSB går ind i et partnerskab med Esbjerg Kommune for at sikre attraktive terminalforhold, som i høj grad hænger sammen med, at omgivelserne i nærheden af banegården er indrettet så alle togpassagerer, både de der kommer i bil, bus og cykel, kan parkere deres køretøjer på let måde i forbindelse med deres togrejser. DSB ser samtidig en fordel i at få afklaret om de af DSB’s ejendomme, der fremadrettet ikke er så stort behov for til traditionelle togformål, kunne anvendes til andre byfunktioner. En helhedsplan er et godt redskab for at afklare de nævnte spørgsmål, oplyser chefen for Bygherre & Entreprise Niels A. Dam, DSB Ejendomme.