Vinderprojekt

Vinderen af parallelkonkurrencen er fundet

Vinderen af parallelkonkurrencen er fundet

Vinderteamet består af totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten med underrådgiverne STED, Via Trafik rådgivning, Spanggaard & Virenfeldt, RED Cushmann & Wakefield /RED.

Vinderprojektet tager afsæt i en analyse af Esbjergs bystruktur og egenart. Grid strukturen beskrives som en god ramme, men også som en bystruktur, der skal tilføres særlige steder. Hovedgrebet rummer en række overordnede byplanmæssige tiltag: Design af tre byrum, udpegning af identitetsskabende akser, bymæssig fortætning, tilføjelse af nye funktioner, grønnere gadeprofiler, parkeringsløsning og godt flow for bløde og hårde trafikanter.

Vinderforslagets helhedsplan omfatter banegårdsbygningerne, Esbjerg Banegård, Banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og arealet syd for Shoppingcenter Broen.

Bedømmelse af vinderprojektet

Dommerkomiteen finder, at vinderprojektet overordnet set har den bedste balancegang mellem samtlige af konkurrencens mange aspekter og udfordringer.

Vinderprojektet har også den mest overbevisende håndtering af bebyggelsen på Museumspladsen. Forslaget evner, med et ubesværet og robust greb, at løse den svære balancegang mellem bygningernes indpasning i den eksisterende by, tilføjelse af nye attraktive boliger samt anvisning af en integreret parkeringsløsning og heraf afledt økonomisk robusthed.


Bibliotekshaven


Nørregade