Byparken

Visionerne for Byparken afsløret

Visionerne for Byparken afsløret

I 2016 afsatte Esbjerg Byråd penge til afviklingen af en konkurrence om fremtiden for Byparken. Projektkonkurrencen blev udskrevet i efteråret 2018 af Esbjerg Kommune med støtte fra Statens Kunstfond.

En kunstnerisk tilgang

I formuleringen af konkurrenceprogrammet deltog udover Esbjerg Kommune repræsentanter fra Esbjerg Havn, Musikhuset Esbjerg, Esbjerg Kunstmuseum og Esbjerg Byforum. Visionen for Byparkens fornyelse var bl.a. at parken fremover skal gennemsyres af en kreativ og kunstnerisk tilgang med respekt for de eksisterende værdier, og derfor bestod hvert projektteam af landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører og en kunstner.

15 arkitektteams var interesserede i at deltage i konkurrencen om at udvikle fremtidens grønne oase centralt i Esbjerg. To teams udarbejdede hver især et gennemarbejdet og visionært bud på, hvordan Byparken kan fornyes og udvikles.

Projektet Doktorens Anlæg – Én samlet park er udarbejdet af BOGL Aps, AART architects, Oluf Jørgensen A/S og billedhuggeren Ingvar Cronhammar. Bag projektet Esbjerg Bypark, Byens bjerg står Henning Larsen, Topotek1, Ingeniør’ne og billedkunstneren Eva Koch.

Vinderprojektet udpeget

Ved en seance i Musikhuset Esbjerg tirsdag den 18. juni 2019 blev vinderen af projektkonkurrencen offentliggjort.

I enighed pegede dommerkomiteen på Esbjerg Bypark, Byens bjerg som vinder af projektkonkurrencen med den begrundelse, at:

”Byens bjerg vinder, da det understreger parkens særegne rolle som landskabelig park for byen. Forslaget beriger byen igennem at tilbyde et ambitiøst havearkitektonisk rum med stor formbevidsthed og sammenhængskraft, som er i dialog med den danske havearkitektoniske tradition, og som tilbyder et fremtidigt tredje rum for esbjergenserne imellem havnen og byen.”