Dynamisk p-henvisning

Dynamisk P-henvisning

Dynamisk P-henvisning

I løbet af 2019 sætter vi parkeringskilte op med oplysninger om, hvor mange ledige pladser der er på p-pladsen

Dynamisk P-henvisning er skilte, der henviser til de større kommunale parkeringspladser i Ribe og Esbjerg, samt nogle større privatejede pladser. At de er dynamiske betyder, at man på skiltet kan se, hvor mange ledige pladser der er på parkeringspladsen.

Hvorvidt de private pladser kommer med i det endelige projekt afhænger af prisen. De private betaler selv omkostningerne til deres skilte.

Foruden at være til gavn for den enkelte parkeringssøgende bilist, vil systemet også komme til at guide trafikken ad de veje, der er bedst egnet til det.

Se en oversigt over skilte og ruter i Ribe.

Se en oversigt over skilte og ruter i Esbjerg.

Der er både elektroniske skilte, og de sædvanlige skilte, og de er placeret så bilisten kun møder elektroniske skilte som det første.

Skilte i Ribe er indviet
Skiltene i Ribe blev indviet den 2. juli og har fungeret siden. Skiltene skal dog justeres i første uge af august, hvor de ikke vil virke.
Se mere her.

Dynamisk p-henvisning i Ribe