Esbjerg Brygge

Esbjerg Brygge

Esbjerg Brygge

Esbjerg Brygge er området mellem Molevej og vandet.

Området udvikles med store erhvervsdomiciler langs en anløbskaj, der leder frem til Havnetorvet - én vestvendt plads med udsigt over indsejlingen og Grådyb.

Havnetorvet

Havnetorvet

Havnetorvet ønskes indrettet med afskærmede arealer til leg, idræt, udeophold og mulighed for afholdelse af midlertidige aktiviteter som tivoli, marked og havnefest. Centralt på Havnetorvet er der mulighed for at opføre en mindre bygning til café, spisested eller butik i tilknytning til havnen. Havnetorvet afgrænses mod erhvervsbebyggelsen af en vestvendt udsigtstrappe, der giver et fint udsyn over indsejlingen og Grådyb. Ved særlige begivenheder kan trappen bruges som tribune. Ud mod forhavnen giver en bred tidevandstrappe opholdsmuligheder tæt ved vandet og havens aktiviteter.