Etaper

ETAPE 0 - Bryggen og ankomstvej

ETAPE 0 - Bryggen og ankomstvej

Som den indledende etape blev en ny adgangsvej etableret, der gør det muligt at udvikle de eksisterende erhvervsarealer på det inddæmmede område nord for Molevej.

H.E. Bluhmes Vej er forlænget, så man kan køre direkte fra Sædding Strandvej til Molevej.

Anlægget af dele af Havnetorvet og den nordvendte Esbjerg Brygge er etableret, så der er skabt et besøgsmål og de første virksomheder er sikret attraktive mødesteder og friarealer.

ETAPE 1 - Moler, dige, havneø, -lagune og lystbådehavn

ETAPE 1 - Moler, dige, havneø, -lagune og lystbådehavn

Som etape 1 er et nyt dækværk, et dige omkring den nye havnelagune og lystbådehavnen etableret. Samtidig med lystbådehavnen udvikles havneøen med virksomheder, klubber spisesteder mv. I forbindelse med etape 1 kan der etableres strand og badeanlæg i lagunen.

ETAPE 2 - Ydermoler, klitlandskab, strand og evt. kunstmuseum

ETAPE 2 - Ydermoler, klitlandskab, strand og evt. kunstmuseum

Som etape 2 etableres yderliggende et dækværk, der skaber mulighed for at etablere en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omslutter hele havnen. Samtidig skabes mulighed for opførelse af et nyt Esbjerg Kunstmuseum på den nye, fremskudte halvø.