Etaper

ETAPE 0 - Bryggen og ankomstvej

ETAPE 0 - Bryggen og ankomstvej

Som en indledende etape etableres en ny adgangsvej, der gør det muligt at udvikle de eksisterende erhvervsarealer på det inddæmmede område nord for Molevej.

H.E. Bluhmes Vej forlænges, så man kan køre direkte fra Sædding Strandvej til Molevej.

Anlægget af dele af Havnetorvet og den nordvendte Esbjerg Brygge igangsættes, så der skabes et besøgsmål og de første virksomheder sikres attraktive mødesteder og friarealer.

ETAPE 1 - Moler, dige, havneø, -lagune og lystbådehavn

ETAPE 1 - Moler, dige, havneø, -lagune og lystbådehavn

Som etape 1 etableres et nyt dækværk og et dige omkring den nye havnelagune, så lystbådehavnen kan etableres. Samtidig med lystbådehavnen udvikles havneøen med virksomheder, klubber spisesteder mv. I forbindelse med etape 1 kan der etableres strand og badeanlæg i lagunen.

Fovrfeld Bæk tænkes omlagt, så løbet føres nord om Esbjerg Strand. En ny broforbindelse mellem Esbjerg Strand og til “Mennesket ved Havet” kan etableres.

ETAPE 2 - Ydermoler, klitlandskab, strand og evt. kunstmuseum

ETAPE 2 - Ydermoler, klitlandskab, strand og evt. kunstmuseum

Som etape 2 etableres yderliggende et dækværk, der skaber mulighed for at etablere en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omslutter hele havnen. Samtidig skabes mulighed for opførelse af et nyt Esbjerg Kunstmuseum på den nye, fremskudte halvø.