Havneøen og Lagunen

Etape 1

Havneøen og Lagunen

Havneøen vil huse erhverv af forskellig karakter samt et livligt foreningsliv med afsæt i lystbådehavnen. Mod promenaden vil der være caféer, restauranter og butikker i stueetagen, om kan have udeservering langs kajen.

Læs mere Klubber mv.

Klubber mv.

Klubhusene placeres som en samlet bebyggelse i den nordvestlige del af Havneøen. Klubhusene opføres som selvstændige lave bygninger langs promenaden, der sikrer klubberne direkte kontakt til vandet og gør det muligt for de bagvedliggende ejendomme at se havet.

Dæmningen

Der er etableret en dæmning rundt om hele det kommende anlæg med sand fra havbunden. 

Havneøen

Også den 60.000 m2 store havneø er etableret med eksisterende materiale fra havbunden. 

Inde i lagunen er der gravet sejlrender op til 4,5 meter dybe, så lystbådehavnen på havneøen kan anløbes. Op til 300 lystbåde kan bruge havnen. Havneøen  har to forbindelser til land, en mindre bro til dæmningen og en reel broforbindelse fra Esbjerg Brygge til tungere trafik. Der vil være promenader og torvepladser med cafeliv på øen, og 26.000 m2 erhvervsjord skal gøres salgsklart. De højeste bygninger på øen kan blive op til 11 etager.