Havneøen og Lagunen

Etape 1

Havneøen og Lagunen

Havneøen vil huse erhverv af forskellig karakter samt et livligt foreningsliv med afsæt i lystbådehavnen. Mod promenaden vil der være caféer, restauranter og butikker i stueetagen, om kan have udeservering langs kajen.

Læs mere Klubber mv.

Klubber mv.

Klubhusene placeres som en samlet bebyggelse i den nordvestlige del af Havneøen. Klubhusene opføres som selvstændige lave bygninger langs promenaden, der sikrer klubberne direkte kontakt til vandet og gør det muligt for de bagvedliggende ejendomme at se havet.

Dæmningen

I midten af juli graves de første kubikmeter sand op fra havbunden nord for Esbjerg Havn. Første opgave bliver at etablere en dæmning rundt om hele det kommende anlæg. 

Fra domicilerne på Esbjerg Brygge vil man kunne følge med i arbejdet fra første parket, og det samme gør sig gældende ved et besøg på Sædding Strand foran skulpturen Mennesket ved havet. 

Det er entreprenør Aarsleff A/S, der får travlt. Dæmningen skal stå færdig inden stormflodssæsonen kan begynde at drille projektet. Derfor må der arbejdes fra syv morgen til syv aften alle ugens dage i den kommende periode. 

Havneøen

Etableringen af dæmningen og den 60.000 m2 store havneø vil ske med det eksisterende materiale fra havbunden. Når dæmningen er etableret, vil der i vinterperioden kunne arbejdes i lagunen, uden at havets rasen påvirker arbejdet. 

Inde i lagunen graves der sejlrender op til 4,5 meter dybe, så den planlagte lystbådehavn på havneøen kan anløbes. Op til 300 lystbåde vil kunne bruge havnen. Havneøen får to forbindelser til land, en mindre bro til dæmningen og en reel broforbindelse fra Esbjerg Brygge til tungere trafik. Der vil være promenader og torvepladser med cafeliv på øen, og 26.000 m2 erhvervsjord skal gøres salgsklart. De højeste bygninger på øen kan blive op til 11 etager. 

Med udgangen af 2019 skal området stå færdigt.