Maritimt Center

Maritimt Center

Vandsporten i Esbjerg kan godt begynde at glæde sig.
Et Maritimt Center på Esbjerg Strand skal stå færdigt i starten af 2022.
Hvis alt går efter planen.
Og planen blev lagt, efter at der tirsdag den 19. november 2019 blev kåret et vinderprojekt af det maritime fritidsmekka.

Det bliver det københavnske firma Werk, det internationalt anerkendte Snøhetta og det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen, der skal skabe det første fantastiske byggeri på Esbjerg Havneø.

Fakta om Maritimt Center

  • Det forventede projekt er på ca. 3000 m2.
  • Byggeriet vil koste ca. 49,7 mio. kr.
  • Lokale og Anlægsfonden har givet 530.000 kr. til arkitektkonkurrencen.
  • Claus Sørensen Fonden og Alice og Tage Sørensens Fond støtter det kommende byggeri med i alt 11 mio. kr.


Arkitekterne har i første omgang brugt Lanternen som arbejdstitel på projektet. 

Stedet skal formå at samle nuværende aktive udøvere af forskellige vandsportsdiscipliner samtidig med, at nye udøvere også skal kunne komme til.
Centret bliver et ovalt byggeri, med en atrium-gård i flere etager i midten.

 

Vinderne blev fundet efter at fire rådgiverteams havde givet deres bud på, hvordan det Maritime Center skal se ud og løse den stillede opgave: At samle de maritime vandsportsdiscipliner i et samlet center.

I bedømmelsen lød det bl.a., at ”forslaget udmærker sig ved på fornemste vis at kombinere ønsket om en fascinerende og nyskabende arkitektur med høj funktionalitet og intentionen om at skabe en ramme, som understøtter fællesskabet og skaber en ny samhørighed mellem aktørerne". 

Der er udsendt en pressemeddelelse om offentliggørelsen af vinderprojektet, en begrundelse fra dommerkommitteen og en beskrivelse af projektet. Se det her.

Den videre proces
Den involverende proces fortsætter efter kåringen af vinderprojektet. Nu vil der igen blive afholdt workshops, hvor de kommende brugere inviteres til en dialog, der kan udvikle projektet yderligere for at nå de optimale rammer for det færdige projekt.

Det forventes, at byggeriet starter i slutningen af 2020, og at bygningen står færdig i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

Alle illustrationer: WERK & Snøhetta, visualisering af MIR