Aqtiv ved Esbjerg Strand

Aqtiv ved Esbjerg Strand

Aqtiv ved Esbjerg Strand

 Der skal nu laves et forslag til, hvordan der kan skabes muligheder for vandaktiviteter omkring havneøen ved Esbjerg Strand. 

Projektforslaget har fået navnet Aqtiv ved Esbjerg Strand, og det skal danne grundlag for en samlet ansøgning til Lokale og Anlægsfonden om anlægsmidler til realisering af Maritimt Center så vel som vandaktiviteter i vandet. Planen er at projektforslag skal være færdig i løbet af oktober, så fonden kan behandle ansøgningen.

Der er nedsat styre- og arbejdsgruppe med deltagelse af Lokale og Anlægsfonden, Teknik & Miljø samt Fritid, Sundhed & Omsorg. Spektrum Arkitekter er valgt som rådgivere, da de har erfaring med lignende vandrelaterede opgaver. I Esbjerg står de fx bag Strandpromenaden i Hjerting.

Processen
Udviklingsprocessen vil involvere både nuværende og kommende brugere af aktivitetsområderne ved Esbjerg Strand, ligesom der vil blive henvendelser til specialforbund i forhold til udvalgte aktiviteter. Men inddragelsesprocessen vil bære præg af, at der skal tages hensyn til de gældende retningslinjer mht. at minimere risikoen for corona-smitte.

I begyndelsen af juni skal der være en program-workshop, og derefter bliver der arbejdet på de første udkast til, hvad Aqtiv ved Esbjerg Strand skal rumme. Der vil også blive taget vandprøver ved Esbjerg Strand, og de vil være medvirkende i forhold til at prioritetere vandaktiviteterne. 

Umiddelbart vil en realisering af et projekt som Aqtiv ved Esbjerg strand koste 5-6 mio. kr. Esbjerg Kommune har ikke afsat penge til projektet.