Stier og veje

Stiforbindelser

Stiforbindelser

En ny stiforbindelse over Hjertingvej via en ny udsigtsplatform på Mågehøj vil skabe direkte forbindelse fra Esbjerg Strand til Tovværksområdet, Idrætsparken og videre til Campus Esbjerg.

En direkte bro- og stiforbindelse over Vaden i sigtelinjen mellem Esbjerg Strand og ”Mennesket ved Havet” skal forbinde Esbjerg Strand med Sædding Strand, Søfarts- og Fiskerimuseet samt Sædding og Hjerting.

Nye fortove og cykelstier lang H.E. Bluhmesvej/ adgangsvejen skal sikre let adgang fra Esbjerg Bymidte og Dokhavnen.

Herudover etableres nye interne stiforbindelser til Havnetorvet, lystbådehavnen, kunstmuseet og strandene.

Vejadgang

Vejadgang

Rundkørslen på Sædding Strandvej og H. E. Bluhmesvej
Adgangen til Esbjerg Strand sker fra H.E. Bluhmesvej.

En ny fordelingsvej giver herfra adgang til erhvervsbebyggelsen ved Esbjerg Brygge, Havnetorvet og Havneøen. Der etableres herudover en ny vej gennem klitlandskabet frem til de nye strande, kunstmuseet,havnebadet og gæstekajen.

I forbindelse med udviklingen af Esbjerg Strand forlænges H.E. Bluhmesvej frem til Hjertingvej. (læs mere i boksen til højre "Det sker lige nu")

 

Kollektiv trafik

For at sikre alle byens borgere let adgang til Esbjerg Strand og reducere behovet for parkeringspladser er det vedtaget, at området skal betjenes af kollektiv trafik.

Parkering

Parkering

Parkering til ejendommene langs Esbjerg Brygge anlægges som terrænparkering på egen grund. Parkering på Havneøen anlægges som kombineret parkering på egen grund og vejsideparkering. Herudover kan der anlægges ca. 680-820 p-pladser syd for Esbjerg Brygge, Havneøen samt i Klitlandskabet til områdets gæster og virksomheder. P-pladsen ved Hjertingvej anvendes til vinteropbevaring af både.

For at fremhæve Esbjerg Strands placering i naturen ønskes parkeringsarealer anlagt som grøn parkering med beplantning, armeret græs eller grus.